دستگاه های تصفیه آب خانگی از جمله مهم ترین نیاز های بشر امروز برای حفظ سلامت است. خوشبختانه امروزه انواع گوناگونی از دستگاه های تصفیه آب ساخته و راهی بازار شده اند. نمونه های سرشیری،پارچی اسمز معکوس و پیش تصفیه برخی از این انواع هستند.

از بین تمامی نمونه ها کامل ترین فرایند تصفیه و به روز ترین فناوری را میتوان در نمونه های اسمز معکوس یا ro مشاهده کرد. این دستگاه ها  با فرایند اسمز معکوس یعنی با کمک پمپ و فیلتر ممبران آب را تصفیه میکنند در این دستگاه ها مهم تربن قسمت پمپ است چرا که بدون پمپ دیگر فرایند اسمز معکوس قابل اجرا نیست و دستگاه مشابه همان نمونه های پیش تصفیه است

نمایش 1–12 از 73 نتیجه